Praktyczne podejście do wad w postawie – terapia według Korretiv

DATA: 13-15.09.2024

MIEJSCE: HOTEL SZYNDZIELNIA, UL. ARMII KRAJOWEJ 220, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

CENA: 2500 ZŁ

DOTACJE na szkolenia

Przypominamy o możliwościach pozyskania wsparcia na nasze szkolenia. Ten kurs znajdziesz w

Bazie Usług Rozwojowych, gdzie mikro i mały przedsiębiorca może otrzymać nawet 80%

dofinansowania dla siebie i swoich pracowników.

PROWADZĄCY: dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski, prof. UWM – Profesor w Katedrze Chirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Od 2009 roku kierownik ds. klinicznych i naukowych Centrum Postawy Ciała w Olsztynie. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, ze szczególnym

uwzględnieniem zaburzeń w postawie ciała, deformacji kręgosłupa (skolioza idiopatyczna, choroba Scheuermanna) oraz zespołów bólowych stawów obwodowych i kręgosłupa.

Uczestnik ponad 30. kursów specjalistycznych z zakresu m.in. leczenia deformacji i zespołów

bólowych kręgosłupa

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów ( oraz studentów ), lekarzy oraz masażystów

Czego nauczysz się na kursie:

Postawa ciała

– oceniać postawę ciała z uwzględnieniem jej zmienności w zależności od np. wieku –

będziesz potrafił/a odpowiedzieć na pytanie czy każde zaburzenie w postawie ciała wymaga

interwencji terapeutycznej

– badać stan funkcjonalny narządu ruchu

– nauczysz się badania i leczenia przyczynowo-skutkowego – działaj na przyczynę nie na

objaw!

– nauczysz się myślenia globalnego i lokalnego

– poznasz model terapeutyczny stosowany w Centrum Postawy Ciała Czaprowski w Olsztynie

– poszerzysz swoje kompetencje

Skolioza idiopatyczna

– oceniać postawę ciała pod kątem deformacji kręgosłupa (skolioza idiopatyczna)

– podejmować decyzje kliniczne: obserwacja, fizjoterapia, gorset czy leczenie operacyjne

– planować fizjoterapię u osób ze skoliozą idiopatyczną uwzględniając m. in. stan kliniczny,

ryzyko progresji deformacji oraz oczekiwania pacjenta i jego rodziców

– planować fizjoterapię uwzględniając leczenie gorsetowe i operacyjne

Ramowy program kursu

Piątek: 09.00-18.00 (14.00-14.45 przerwa obiadowa)

Sobota: 09.00-18.00 (14.00-14.45 przerwa obiadowa)

Niedziela: 08.00-17.00 (13.00-13.45 przerwa obiadowa)

Każdy dzień: dwie przerwy kawowe po 15 minut

1. Postawa ciała – charakterystyka oraz diagnostyka (body reading)

2. Model Centrum Postawy Ciała Czaprowski w Olsztynie – postępowanie terapeutyczne

w zaburzeniach postawy ciała

a. obiektywna oraz funkcjonalna ocena układu ruchu

– badanie układu mięśniowo-łącznotkankowego

– stopa i staw kolanowy

– dolny kwadrant: kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy

– górny kwadrant: kompleks głowo-szyjno-barkowy

– ocena wzorców funkcjonalnych

b. uwzględnienie zmienności postawy ciała w ontogenezie

c. uwzględnienie fazowości kształtowania cech motorycznych

d. edukacja

e. usunięcie bądź zmniejszenie wpływu przeszkód utrudniających przyjęcie skorygowanej postawy ciała (układ mięśniowo-łącznotkankowy)

f. nauka samodzielnego, indywidualnie dobranego ruchu korekcyjnego

g. stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego

h. stopy – trójpunktowy fundament postawy ciała

i. nauka wykonywania wzorców ruchowych w zadaniach funkcjonalnych z utrzymaniem

pozycji skorygowanej

j. utrzymanie skorygowanej postawy ciała oraz kontrola wzorców ruchowych podczas

czynności dnia codziennego

k. kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej jako bazy dla prawidłowej postawy ciała

2. Skoliozy – klasyfikacje, etiologia, skoliozy funkcjonalne vs skoliozy strukturalne,

następstwa zdrowotne

3. Skolioza idiopatyczna – badanie kliniczne: ocena balansu czołowego i strzałkowego, ocena

asymetrii grzbietu, ocena krzywizn strzałkowych kręgosłupa, ocena korektywności skoliozy,

samoocena estetyki

4. Skolioza idiopatyczna – wytyczne w zakresie badań przesiewowych

5. Skolioza idiopatyczna – badanie radiologiczne: m. in. pomiar kąta Cobba, test Rissera

6. Skolioza idiopatyczna – fizjoterapia

a. skolioza leczona wyłącznie fizjoterapią: ocena kluczowych obszarów kręgosłupa oraz

postawy ciała wymagających korekcji, techniki mięśniowo-łącznotkankowe ułatwiające ruch

korekcyjny, nauka trójpłaszczyznowego ruchu korekcyjnego, kontrola trójpłaszczyznowej

korekcji kręgosłupa oraz całej postawy ciała w zadaniach funkcjonalnych

b. skolioza leczona gorsetem: 1) przygotowanie do leczenia gorsetowego, 2) etap stosowania

gorsetu, 3) fizjoterapia podczas odstawiania gorsetu

c. skolioza leczona operacyjnie: 1) przygotowanie do leczenia operacyjnego, 2) fizjoterapia

po leczeniu operacyjnym


Zadatek: 500 zł 7 dni od zapisu

Reszta ( 2000 zł ) do 01.09.2024

więcej informacji pod numerem telefonu 505798314 bądź mailowo: Mateusz.wagner88@gmail.com

Wpłaty

Jeśli wypełnili Państwo już formularz zapisowy prosimy o dokonanie płatności na poniższe dane:

Wpłat proszę dokonywać na konto: Numer konta: 22 1050 1070 1000 0097 1044 0117
Adres: Plac fabryczny 2/8 43-300 Bielsko-Biała
Tytułem: Imię i nazwisko + Nazwa Szkolenia

KWOTY WPŁAT PODANE PRZY KAŻDYM SZKOLENIU.

Podobne wpisy