Rehabilitacja dzieci Bielsko-Biała

Rehabilitacja dzieci jest niezwykle istotnym obszarem działalności w dziedzinie medycyny i terapii. – Najczęściej zadawane pytania:

Wizyta u fizjoterapeuty to nie tylko konieczność w przypadku istniejących problemów zdrowotnych u dziecka, ale również doskonała decyzja dla rodziców pragnących zapewnić prawidłowy rozwój swojego potomka. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy chcemy mieć pewność, że maluch rozwija się zgodnie z normami, nie ma nieprawidłowości posturalnych, a ewentualne objawy, które mogą budzić niepokój, są często naturalnymi przejawami rozwoju w danym wieku.

Wizyta u fizjoterapeuty z niemowlakiem

Zaleca się skonsultowanie się z fizjoterapeutą już w okresie niemowlęcym, zwłaszcza jeśli dziecko urodziło się przedwcześnie lub wystąpiły komplikacje podczas porodu. Szczególnie istotne jest to po epizodach niedotlenienia, które mogą mieć wpływ na rozwój organizmu malucha. Wizyta u fizjoterapeuty w tym okresie ma na celu ocenę postępu w rozwoju dziecka w danym miesiącu życia. W przypadku konieczności, fizjoterapeuta może wprowadzić specjalne metody, takie jak metoda NDT-Bobath, metoda Vojty czy PNF, które wspierają właściwy rozwój najmłodszych pacjentów. Wskazaniem do wizyty u fizjoterapeuty u niemowląt są również:

 • Prężenie się dziecka i wzmożone napięcie mięśniowe.
 • Wiotkość i trudności w utrzymaniu stabilnej pozycji podczas brania dziecka na ręce.
 • Asymetria ruchów, takie jak preferowanie jednej rączki lub nogi.
 • Opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych charakterystycznych dla danego wieku.
 • Brak prób raczkowania, siadania i chodzenia, zwłaszcza pod koniec pierwszego roku życia.
 • Obecność przetrwałych odruchów pierwotnych.
 • Układanie się zawsze na jednym boku.
 • Brak naturalnej chęci do zabawy i eksplorowania otaczającego świata.
 • Wyginanie się w kształt litery “C”.
 • Trzymające się zaciśnięte pięści po trzecim miesiącu życia.

Fizjoterapeuci dziecięcy są otwarci na rodziców, którzy mają wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju swojego dziecka. Nawet jeśli dziecko rozwija się prawidłowo, specjalista może udzielić cennych wskazówek dotyczących bezpiecznych metod podnoszenia malucha, odpowiedniej pielęgnacji oraz zaproponować kreatywne zabawy wspierające rozwój motoryczny i sensoryczny niemowlęcia. Skorzystanie z wizyty u fizjoterapeuty to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie dziecka już od najwcześniejszych lat życia.

Wizyta z nieco starszym dzieckiem u specjalisty od fizjoterapii dziecięcej może być korzystna nawet dla maluchów, które już przekroczyły swój pierwszy rok życia. W takich przypadkach warto zwrócić uwagę na kilka potencjalnych sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę profesjonalnej interwencji:

 1. Obecność przetrwałych odruchów pierwotnych:
  • Należy zwrócić uwagę na ewentualne oznaki utrzymywania się odruchów pierwotnych.
 2. Brak prób chodzenia lub interakcji z otoczeniem:
  • Sytuacja, w której dziecko nie podejmuje prób chodzenia ani nie angażuje się w zabawy i interakcje z innymi, może być sygnałem do skonsultowania się z fizjoterapeutą.
 3. Problemy z napięciem mięśniowym:
  • Nieprawidłowe napięcie mięśni (wzmożone lub obniżone) może wymagać specjalistycznej oceny i interwencji.
 4. Asymetria ruchów i trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała:
  • Jeśli zauważysz asymetrię ruchów lub trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała, warto skonsultować się z fizjoterapeutą.
 5. Brak równowagi i koordynacji:
  • Problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacją są sygnałem, który może być skutecznie adresowany podczas wizyty u specjalisty.
 6. Wadliwe ustawienie stóp, wskazujące na np. stopę końsko-szpotawą lub płaskostopie:
  • Fizjoterapeuta może zająć się diagnozą i leczeniem wszelkich nieprawidłowości w ustawieniu stóp.
 7. Zaburzenia postawy, skrzywienia kręgosłupa, kurza klatka piersiowa, czy lejkowata klatka piersiowa:
  • Specjalista jest w stanie skutecznie ocenić i pomóc w przypadku różnych wad postawy oraz problemów z kręgosłupem.
 8. Kręcz szyi:
  • Kręcz szyi to problem, który wymaga uwagi specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
 9. Inne wady postawy:
  • Wszelkie inne nieprawidłowości postawy również mogą być skonsultowane i leczone przez fizjoterapeutę.

Warto zauważyć, że wcześniejsza interwencja fizjoterapeuty może przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji dziecka i zapobiec ewentualnym powikłaniom związanym z rozwojem ruchowym.

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że fizjoterapia oparta na koncepcji Bobath jest skuteczną formą terapii dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Przegląd przeprowadzony w oparciu o badania kontrolowane losowo wykazał, że terapia Bobath przyczynia się do poprawy funkcji motorycznych u dzieci z MPD.

W okresie od marca do grudnia 2020 roku przeprowadzono przegląd literatury naukowej, a zidentyfikowano cztery badania kontrolowane losowo spełniające kryteria kwalifikowalności. Trzy z tych badań wykazały, że terapia Bobath była bardziej skuteczna niż inne formy terapii w poprawie funkcji motorycznych u dzieci z MPD. Jedno z badań nie wykazało różnicy między terapią Bobath a inną formą terapii, ale żadne z badań nie wskazało, że terapia Bobath była mniej skuteczna niż inne formy terapii.

Należy jednak zaznaczyć, że głównym ograniczeniem tego przeglądu jest niewielka liczba dostępnych badań kontrolowanych losowo, co wymaga ostrożnego interpretowania wyników. Niemniej jednak, wyniki wskazują, że terapia oparta na koncepcji Bobath przynosi korzyści w poprawie funkcji motorycznych u dzieci z MPD.

W związku z tym, odpowiedź na pytanie “Czy fizjoterapia pomaga?” w kontekście terapii Bobath dla dzieci z MPD byłaby twierdząca, opierając się na dostępnych badaniach naukowych.

Źródło : https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2021.0089

Zajęcia Sensoryczne – terapia SI

Zajęcia sensoryczne dla dzieci to działania stymulujące zmysły, wspierające rozwój sensoryczny i integrację sensoryczną u najmłodszych. Najczęściej zadawane pytania

Terapia sensoryczna polega na stosowaniu metod i technik mających na celu regulację procesowania informacji sensorycznych u jednostki

Terapia sensoryczna nie jest powszechnie refundowana przez NFZ. Koszt terapii może się różnić i zależy od miejsca i specjalisty.

Zaburzenia sensoryczne u dziecka można poznać po :

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
 • niewłaściwym poziomem uwagi,
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
 • trudnościami w zachowaniu. 
 • nadwrażliwością dotykową itp.

Integracja sensoryczna ma zastosowanie do około 7-10 lat, ale może być kontynuowana u starszych dzieci i dorosłych.

Aby wyciszyć dziecko sensoryczne, można zastosować techniki relaksacyjne, ciche otoczenie i aktywności łagodzące. Można stosować dociski stawowe, masaże uciskowe, zawijania w koc lub kołderkę, ciche otoczenie.

Terapia sensoryczna u dzieci polega na dostosowywaniu ćwiczeń i aktywności, aby poprawić przetwarzanie i regulację sensoryczną.

Zaburzenia sensoryczne u dzieci mogą wynikać z różnych czynników, w tym genetycznych, neurologicznych, czy przeżycia traumatyczne.

Diagnoza integracji sensorycznej zaczyna się od obserwacji zachowań dziecka, rozmowy z rodzicami i oceny specjalistycznych.Potrzebę integracji sensorycznej ma każde dziecko, które ma trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Terapeuta SI nie musi być fizjoterapeutą, jednak w naszym ośrodku wszyscy terapeuci SI są fizjoterapeutami ponieważ rozwój sensoryczny i motoryczny są ze sobą ściśle powiązane. Wiedza na temat anatomii i fizjologii jest podstawą rozumienia rozwoju.