Wprowadzenie do metody fizjoterapii Lewita dla dzieci

Metoda Lewita jest metodą manualną, diagnostyczną i terapeutyczną stosowaną w fizjoterapii dzieci. Polega na wykorzystaniu biernych i aktywnych technik mobilizacji i manipulacji w celu poprawy mobilności małych pacjentów. Metoda ta jest najdłużej stosowaną metodą terapii manualnej w Polsce i opiera się na wykorzystaniu takich technik. Techniki te to jak tarcie poprzeczne, trakcja czy manipulacja na dźwigniach o długim ruchu. Terapia manualna według Lewita to zbiór metod pochodzących z różnych szkół, wywodzących się z ortopedii, fizjoterapii, osteopatii i chiropraktyki, wykorzystujących wysiłek fizyczny pacjenta.

Fizjoterapia dziecięca to dział fizjoterapii zajmujący się usprawnianiem sprawności ruchowej najmłodszych pacjentów – niemowląt, dzieci i młodzieży. Rehabilitacja ruchowa dzieci, zwana także fizjoterapią dziecięcą lub fizjoterapią dziecięcą, to dziedzina opieki zdrowotnej, która cieszy się coraz większą popularnością[6]. Fizjoterapia jest niezbędna w przypadku dzieci, zwłaszcza tych z takimi schorzeniami jak porażenie mózgowe, ponieważ pomaga im w osiągnięciu pełnego potencjału i prowadzeniu bardziej niezależnego życia. Metoda Lewita jest jedną z wielu metod opartych na terapii manualnej, takich jak Janda, Mulligan, Kaltenborn, McKenzie, Cyriax i Maitland.

Metoda Lewita ma szereg zalet w fizjoterapii dzieci. Może pomóc poprawić ruchomość stawów, zmniejszyć ból oraz zwiększyć siłę i elastyczność mięśni. Ta forma terapii jest również skuteczna w leczeniu różnych schorzeń, takich jak skolioza, kręcz szyi i rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. Ponadto metoda Lewita jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą fizjoterapii, co czyni ją idealną opcją dla młodych pacjentów [10]. Poprawiając mobilność i funkcjonowanie małych pacjentów, metoda Lewita może pomóc im w osiągnięciu pełnego potencjału i prowadzeniu bardziej niezależnego życia.

Trzy filary metody Lewita w fizjoterapii dzieci

Metoda Lewita w fizjoterapii dzieci opiera się na trzech filarach. Filar pierwszy obejmuje ocenę postawy i wzorców ruchu dziecka. Fizjoterapeuta ocenia wzorce ruchu dziecka w różnych płaszczyznach i kierunkach, skupiając się na stopach, które, jak się przypuszcza. Działają w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Ocena ta pomaga terapeucie zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości lub asymetrie we wzorcach ruchowych dziecka, którym można zaradzić za pomocą określonych technik terapeutycznych.

Drugi filar metody Lewita polega na identyfikacji pierwotnej przyczyny problemów ruchowych dziecka. Wymaga to nie tylko obserwacji objawów, ale także zrozumienia leżącej u ich podstaw dysfunkcji. Fizjoterapeuta współpracuje z dzieckiem i jego rodziną, aby zidentyfikować czynniki, które mogą przyczyniać się do problemów z poruszaniem się dziecka. Probmemy te to takie jak osłabienie mięśni, sztywność stawów lub słaba równowaga. Zajmując się pierwotną przyczyną problemu, terapeuta może opracować ukierunkowany plan leczenia, który poprawi mobilność i funkcjonowanie dziecka.

Trzeci i ostatni filar metody Lewita polega na zastosowaniu określonych technik terapeutycznych w celu zajęcia się pierwotną przyczyną problemów ruchowych dziecka. Techniki te mogą obejmować terapię manualną, taką jak bierna i aktywna mobilizacja. Techniki manipulacyjne w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania stawów i mięśni. Terapeuta może również zastosować ćwiczenia i inne interwencje terapeutyczne, aby poprawić równowagę, koordynację i ogólną mobilność dziecka. Łącząc te techniki, fizjoterapeuta może pomóc dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału, niezależnie od tego, czy zmaga się ono z konkretnym problemem zdrowotnym, czy po prostu szuka wsparcia w zakresie ogólnej mobilności i funkcjonowania.

Skuteczność metody Lewita w fizjoterapii dzieci

Metoda Lewita jest metodą manualną, diagnostyczną i terapeutyczną, która polega na wykorzystaniu biernych i aktywnych technik mobilizacji i manipulacji. Celem jej jest poprawa ruchomości stawów i zmniejszenia bólu. Terapia ta została poparta badaniami opartymi na dowodach naukowych, które wykazały jej skuteczność w leczeniu szerokiego spektrum schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci. Metoda Lewita jest najdłużej stosowaną metodą terapii manualnej w Polsce i jest praktykowana przez terapeutów na całym świecie. Terapia polega na wprowadzaniu określonych ruchów w różnych kierunkach i płaszczyznach w obrębie stawu, mięśnia, nerwu czy powięzi. Zastosowanie tej metody przyniosło obiecujące rezultaty w fizjoterapii dzieci.

Historie sukcesów dzieci, które poddano fizjoterapii metodą Lewita, jeszcze bardziej podkreślają jej skuteczność. Dzieci z takimi schorzeniami jak porażenie mózgowe, opóźnienia rozwojowe i inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wykazały znaczną poprawę w zakresie mobilności i zdolności funkcjonalnych po poddaniu się metodzie Lewita. Metodę tę porównywano także do innych metod fizjoterapii, np. metody Vojty, która jest metodą doskonalenia motorycznego stworzoną w latach 60. XX wieku przez Czechów. Chociaż obie metody wykazały pozytywne wyniki w fizjoterapii dzieci, stwierdzono, że metoda Lewita jest bardziej skuteczna w leczeniu niektórych schorzeń.

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie oferują szereg metod fizjoterapii dla dzieci, w tym metodę Lewita . Inne rodzaje terapii ruchowej dla dzieci obejmują przesuwanie stawów, funkcjonalną terapię mięśni i neuromobilizację. Metoda Lewita wyróżnia się jednak jako podejście kompleksowe, łączące w sobie metody z różnych szkół, w tym ortopedii, fizjoterapii, osteopatii i chiropraktyki. Fizjoterapia dziecięca, będąca gałęzią fizjoterapii zajmującą się poprawą sprawności ruchowej niemowląt, dzieci i młodzieży. Często uwzględnia w planie leczenia terapię manualną. Jedną z takich terapii manualnych, która okazała się skuteczna w poprawie sprawności ruchowej i funkcjonalnej dzieci z różnymi schorzeniami narządu ruchu, jest metoda Lewita.

Lewita