Fizjoterapia dziecięca w Bielsko Biała

Pokaż więcej

Zaprojektowanie gabinetu fizjoterapeutycznego przyjaznego dzieciom wymaga stworzenia bezpiecznego i dostępnego środowiska. Wiąże się to z uwzględnieniem wyjątkowych potrzeb dzieci i młodzieży, a także zapewnieniem, aby przestrzeń była bezpieczna i łatwa w poruszaniu się dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Dzieci i Młodzieży (ICF-CY) jest użytecznym narzędziem rejestrującym cechy rozwijającego się dziecka i wpływ środowiska na jego rozwój. Uwzględniając te kwestie w projekcie gabinetu chcieliśmy zadbać o dzieci i młodzież która podczas terapii będzie czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Włączenie zabawy do sesji terapeutycznych jest również ważnym aspektem projektowania przyjaznego dzieciom gabinetu fizjoterapii. Dlatego korzystamy z gier, ruchu i rysowania co sprawia, że sesje terapeutyczne w naszym gabinecie są bardziej wciągające i przyjemne dla dzieci i młodzieży. Takie podejście pomaga w zmniejszeniu lęku i strachu związanego z terapią oraz zachęcić dzieci do aktywnego udziału w leczeniu. Dzięki temu, że sesje terapeutyczne stają się przyjemniejsze, dzieci i młodzież z większym prawdopodobieństwem kontynuują uczestnictwo w zajęciach i czynią postępy w realizacji swoich celów – Nasze opinie o tym świadczą 😊

Kolejnym ważnym czynnikiem przy projektowaniu Naszego gabinetu fizjoterapii przyjaznego dzieciom jest korzystanie ze sprzętu i narzędzi dostosowanych do wieku dziecka. Wiązało się to z doborem sprzętu o odpowiednich rozmiarach i przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, a także zastosowaniem narzędzi, które są bezpieczne i łatwe w użyciu. Dodatkowo Nasi fizjoterapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą posiadają specjalistyczne przeszkolenie i doświadczenie w zakresie fizjoterapii dziecięcej. Dzięki zastosowaniu sprzętu i narzędzi odpowiednich do wieku sesje fizjoterapeutyczne są skuteczniejsze i przyjemniejsze dla dzieci i młodzieży, prowadząc do lepszych wyników i poprawy ogólnego samopoczucia.

Dobre praktyki prowadzenia fizjoterapii dzieci i młodzieży

W zapewnieniu skutecznej fizjoterapii dzieci i młodzieży istotne jest także tworzenie zindywidualizowanych planów leczenia. W Naszym gabinecie każdy pacjent jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia do leczenia. Wiąże się to z oceną indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, ustaleniem realistycznych celów i opracowaniem planu uwzględniającego szereg technik terapeutycznych. Włączenie dziecka w proces planowania leczenia może także pomóc w zwiększeniu jego motywacji i zaangażowania w terapię. Tworząc zindywidualizowane plany leczenia, możemy zapewnić każdemu dziecku najlepszą możliwą opiekę i osiągnięcie pełnego potencjału.

Kolejnym ważnym aspektem prowadzenia fizjoterapii dzieci i młodzieży jest włączenie rodziców i opiekunów w proces terapii. Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu postępów dziecka i mogą być cennymi partnerami w procesie terapii. Obejmuje to edukację rodziców w zakresie kontynuowania terapii w domu oraz zapewnienie im narzędzi i zasobów potrzebnych do wspierania ciągłego rozwoju dziecka. Angażując w proces terapii rodziców i opiekunów, fizjoterapeuci mogą zapewnić dziecku stałą i kompleksową opiekę zarówno w gabinecie, jak i w domu.

Nasi terapeuci

mgr fizjoterapii Mateusz Wagner 
Numer wykonywania zawodu: 43729

Pracuję z dziećmi od 2014 roku, moją największą pasją w pracy jest dokładna analiza zaburzeń strukturalnych. Dzięki wykorzystaniu różnych metod i technik staram się poprawiać ruchomość tkanek miękkich oraz stawów co następnie utrwalam w pracy z dzieckiem poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz stymulacje.

mgr fizjoterapii Alicja Przybyła
Numer wykonywania zawodu: 43729

W terapii zwracam uwagę na holistyczne podejście do pacjenta. Zajęcia staram się prowadzić konkretnie i rzeczowo, ale przy tym potrafię znaleźć sposób na to, aby terapia była fajną zabawą i by przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne. 

W codziennej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, ich szczerość i zaangażowanie. Cały czas poszukuję wiedzy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. 

Ukończone szkolenia:

 • Rozluźnianie powięziowe w pediatrii moduł I i II
 • Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • SI Ayres, teoria i wprowadzenie do integracji sensorycznej
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Delacato
 • Kinesio Taping
 • Studia podyplomowe- przygotowanie pedagogiczne
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
 • Profilaktyka i leczenie dyslokacji stawu biodrowego w przebiegu MPD
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
 • SensiMotor® Baby. Profilaktyka, funkcjonalna diagnoza i terapia sensomotoryczna niemowląt
 • SensiMotor® Stress & Trauma
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Terapia Neurotaktylna
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe 
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi
mgr fizjoterapii Mateusz Grzesik
Numer wykonywania zawodu: 51937

Z dzieciakami pracuję od 2015 roku. Priorytetem w prowadzonej terapii jest zaufanie dziecka do mnie jako terapeuty. Myślę, że to klucz do sukcesu. W trakcie zajęć z młodym pacjentem stawiam na kompleksowość – niwelowanie barier powięziowo- mięśniowych, budowanie stabilizacji w korekcji, jak również dbam o kwestie z zakresu Integracji Sensorycznej.

Ukończone szkolenia:

 • EEG Biofeedback – I stopień
 • Dobór wkładek IGLII
 • Terapia mięśniowo- powieziowa w pediatrii,
 • PNF podstawowy
 • Integracja sensoryczna I i II stopień
 • FITS – funkcjonalna indywidualna terapia skolioz
 • Komunikacja alternatywna PECS – I stopień
mgr fizjoterapii Anna Macięga

Pracę z dziećmi z wyzwaniami, dziećmi Wysoko Wrażliwymi opieram na ocenie i analizie klinicznej jaki i nawiązaniu relacji, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Przyjazne dziecku i jego rodzinie strategie oddziaływań sensorycznych buduję w oparciu o mocne strony i gotowość psycho-fizyczną do podejmowania nowych wyzwań. Normalizacja przetwarzania sensorycznego, poprawa kontroli posturalnej i motorycznej jak i korekcja posturalna są dla mnie celem, a jednocześnie drogą pośrednią do efektywnego funkcjonowania dziecka w jego środowisku.