Rehabilitacja dziecięca w Bielsku Białej

Rehabilitacja dziecięca to proces mający na celu pomóc w prawidłowym rozwoju dzieci oraz leczeniu różnego rodzaju dysfunkcji, urazów czy schorzeń. Polega on głównie na ćwiczeniach i zabiegach fizykoterapeutycznych. Zdarza się też, że dziecko musi nosić ortezę na rękę, łokieć, stopę czy kolano. Odpowiednie postępowanie może pomóc poprawić jakość życia funkcjonowanie dziecka. Sprawdź, jakie są wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji u dzieci!

Fizjoterapia to jedna z najważniejszych form rehabilitacji neurologicznej u dzieci. Polega ona na stosowaniu różnych technik terapeutycznych, takich jak ćwiczenia fizyczne, masaż, elektrostymulacja, ciepłolecznictwo, kinezyterapia, a także różne inne techniki. Fizjoterapia pomaga w przywróceniu funkcji ruchowych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci mogą odbywać się w warunkach szpitalnych, w gabinetach rehabilitacyjnych, ale i w domu. Zdecydowanie wymagają współpracy specjalistów i rodziców. Najbardziej popularne metody rehabilitacji dzieci to NDT-Bobath, metoda PNF , czaszkowo krzyżowa oraz ćwiczenia ogólnousprawniające.

Wskazania do rehabilitacji – takie jak porażenie mózgowe, dystrofia mięśniowa i urazy rdzenia kręgowego.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych. Rehabilitacja przewlekła – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

Uszkodzenie mózgu w wyniku urazu lub wrodzonych wad: Rehabilitacja neurologiczna pomaga w stymulowaniu rozwoju neurologicznego i poprawie funkcji motorycznych u dzieci z uszkodzeniami mózgu, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce (MPD) lub wrodzone wady mózgu.

Wskazania do rehabilitacji – takie jak opóźnienia rozwojowe i zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Zaburzenia rozwojowe: Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt jest również stosowana w przypadku opóźnień rozwojowych, takich jak opóźnienie mowy, opóźnienie motoryczne, zaburzenia integracji sensorycznej. Pomaga w stymulowaniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych, motorycznych i społecznych.

Rehabilitacja neurologiczna u dzieci to dziedzina, która skupia się na przywracaniu funkcji neurologicznych u dzieci z zaburzeniami ruchowymi i poznawczymi. W Polsce, wiele dzieci cierpi z powodu chorób neurologicznych, takich jak mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona, choroba Parkinsona, a także urazy czaszkowo-mózgowe. W takich przypadkach, rehabilitacja neurologiczna jest niezbędna, aby pomóc dzieciom w poprawie funkcji ruchowych, umysłowych i emocjonalnych.

Rodzaje rehabilitacji dziecięcej: PNF , NDT oraz czaszkowo krzyżowej

Techniki rehabilitacji dzieci.

Rehabilitacja dziecięca to – najprościej mówiąc – proces terapii, którego celem jest poprawa jakości życia dziecka na wielu płaszczyznach. Opiera się na systematycznym wykonywaniu profesjonalnych zabiegów i ćwiczeń, zgodnych z przyjętą metodą rehabilitacyjną oraz orientacją naukową.

Fundacji prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja dzieci wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego. Zajęcia w sali rehabilitacyjnej odbywają się w wymiarze 30 minut. Terapia polega na indywidualnej pracy rehabilitanta z dzieckiem niepełnosprawnym. Program układany jest w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznego. Fizjoterapeuci bazują na uznanych neurofizjologicznych metodach rehabilitacji, takich jak PNF, NDT – Bobath.

Proprioceptywne wspomaganie nerwowo-mięśniowe (PNF) i jego zalety.

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to torowanie sprawności układu nerwowo-mięśniowego poprzez stymulowanie proprioceptorów i eksteroreceptorów ciała. Umożliwia optymalne odtworzenie/naukę funkcji motorycznej dziecka, przy wykorzystaniu receptorów jego ciała. Wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawanie.

PNF czyli proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie ruchu, jest koncepcja fizjoterapeutyczną do pracy i terapii pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśniową oraz zakresy ruchomości stawów. Metoda oparta jest na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych. W metodzie wykorzystujemy złożone wzorce ruchowe, które pojawiają się w czynnościach dnia codziennego. Terapia metodą PNF wpływa na poprawę siły mięśniowej, poprawę koordynacji i równowagi.

Metoda PNF z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Terapia neurorozwojowa (NDT) i jej zastosowania.

NDT Bobath to metoda stosowana w rehabilitacji neurologicznej. Polega na ocenie i leczeniu zarówno dorosłych jak i dzieci, u których funkcje układu nerwowego są zaburzone. W czasie rehabilitacji terapeuta pomoże Tobie (lub Twojemu dziecku) przywrócić kontrolę motoryczną, czyli umiejętności, które w przypadku pediatrii mają kluczowe znaczenie jako kamienie milowe w rozwoju.

Metoda NDT Bobath to jedna z najczęściej stosowanych technik fizjoterapii dzieci. Rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym u najmłodszych dzieci jest dużym wyzwaniem. Dlaczego tak istotne jest ścisłe monitorowanie postępów noworodków, szczególnie tych z niską oceną w skali Apgar, urodzonych poprzez cesarskie cięcie, urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową.

Neurorehabilitacja Metodą NDT-Bobath – nadrzędnym celem rehabilitacji jest osiągnięcie przez dziecko możliwie największej samowystarczalności we wszystkich sferach życia. Osiągnięcie tego celu wymaga stworzenia określonej strategii postępowania opartej na wiedzy w zakresie: funkcjonowania dziecka z uszkodzeniami OUN, niedojrzałości OUN, klinicznych podstaw mózgowego porażenia dziecięcego. Podstawą usprawniania dzieci z zaburzeniami OUN jest poprawa mechanizmu antygrawitacyjnego, normalizacja napięcia mięśniowego, usunięcie przeszkód, które blokują uaktywnienie prawidłowych podstawowych wzorców posturalnych i ruchowych oraz wzmacnianie prawidłowych doznań sensomotorycznych. Terapeuta wspomaga ruchy dziecka tak, aby dostarczyć odpowiednich wrażeń czuciowych, ruchowych dzięki czemu dziecko jest aktywizowane do działania. Jednocześnie rehabilitacja nie powinna wywoływać stresu czy zbyt dużego wysiłku ponieważ może to generować nieprawidłowe odpowiedzi ze strony organizmu dziecka.

Terapia czaszkowo krzyżowa (CST) i jej rola w rehabilitacji dzieci.

Terapia czaszkowo krzyżowa może przynieść ulgę pacjentom w różnym wieku i z różnymi problemami. W przypadku dzieci terapia może być pomocna w zwalczaniu tików nerwowych, problemów z uczeniem się, zaburzeń snu i koncentracji oraz w przypadkach autyzmu, zespołu Aspergera i mózgowego porażenia dziecięcego. Kobiety mogą korzystać z terapii w przypadku trudności z zajściem w ciążę, depresji poporodowej czy problemów z cyklem miesiączkowym. Wskazania obejmują też migreny, bóle i zawroty głowy, stany depresyjne, lękowe, dysfunkcje neurologiczne, a także problemy z układem kostno-mięśniowym.

Terapia czaszkowo-krzyżowa to połączenie wiedzy anatomicznej z głębokim zrozumieniem procesów emocjonalnych. Dzięki temu przynosi ulgę wielu pacjentom, niezależnie od ich wieku czy dolegliwości. Jeśli jesteś zainteresowany taką formą rehabilitacji w Radzyminie, skorzystaj z naszych usług. Jako Centrum Rehabilitacji Kinesis stanowimy zespół doświadczonych specjalistów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsze efekty terapeutyczne.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (TCK) –jest to jedna z form terapii manualnej, która polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy i kości krzyżowej. Podstawy terapii oparte są na anatomii i fizjologii. Wykorzystywane są w niej trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca (puls), rytm oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje zdolności samoregulacji. Wskazania m.in. nadpobudliwość, stres, zaparcia, nerwice, ADHD, autyzm, dysleksja, zaburzenia snu, bóle głowy, kręgosłupa itd.

Rehabilitacja dziecięca